0212-852-6465
0212 909 2554

JAVA-DELPHI TOPLU SMS API KODLARI

C# üzerinde gerçekleştirilmiş API hizmetlerimizin örneklerine aşağıdan erişebilirsiniz

 1. JAVA - XML POST - BİR MESAJI ÇOK KİŞİYE GÖNDERME SCRIPT
  /*
   * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
   * To change this template file, choose Tools | Templates
   * and open the template in the editor.
   */
  
  package api1n;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.OutputStream;
  import java.io.OutputStreamWriter;
  import java.net.HttpURLConnection;
  import java.net.URL;
  import java.net.URLConnection;
  
  /**
   *
   * @author user
   */
  public class Api1N {
  
    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
      try
          {
              URL u = new URL("http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1Npost.php");
              URLConnection uc = u.openConnection();
              HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) uc;
              connection.setDoOutput(true);
              connection.setDoInput(true);
              connection.setRequestMethod("POST");
              OutputStream out = connection.getOutputStream();
              OutputStreamWriter wout = new OutputStreamWriter(out, "UTF-8");
              wout.write("data=<sms>"+
              "<kno>KullanıcıNumaranız</kno>"+
              "<kulad>KullanıcıAdınız</kulad>"+
              "<sifre>Şifreniz</sifre>"+
              "<gonderen>GönderenAdınız</gonderen>"+
              "<mesaj>Deneme Mesajıdır</mesaj>"+
              "<numaralar>5554443322,5553334422</numaralar>"+
              "<tur>Normal</tur>"+ // Normal yada Turkce olabilir
              "</sms>");
               //Xml'in içinde aşağıdaki alanları ekleyebilirsiniz.
               // '<zaman>2013-11-05 15:00:00</zaman>'+ İleri tarihli mesaj için kullanabilirsiniz.
              wout.flush();
              out.close();
              InputStream in = connection.getInputStream();
              int c;
              while ((c = in.read()) != -1) System.out.write(c);
              System.out.println();
              in.close();
              out.close();
              connection.disconnect();
          }
          catch (IOException e)
          {
          System.err.println(e);
          }
    }
  
  }
  
 2. JAVA - XML POST - N MESAJI N KİŞİYE GÖNDERME
  /*
   * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
   * To change this template file, choose Tools | Templates
   * and open the template in the editor.
   */
  
  package apinn;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.OutputStream;
  import java.io.OutputStreamWriter;
  import java.net.HttpURLConnection;
  import java.net.URL;
  import java.net.URLConnection;
  /**
   *
   * @author user
   */
  public class ApiNN {
  
    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
       try
          {
              URL u = new URL("http://panel.vatansms.com/panel/smsgonderNNpost.php");
              URLConnection uc = u.openConnection();
              HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) uc;
              connection.setDoOutput(true);
              connection.setDoInput(true);
              connection.setRequestMethod("POST");
              OutputStream out = connection.getOutputStream();
              OutputStreamWriter wout = new OutputStreamWriter(out, "UTF-8");
              wout.write("data=<sms>"+
              "<kno>KullanıcıNumaranız</kno>"+
              "<kulad>KullanıcıAdınız</kulad>"+
              "<sifre>Şifreniz</sifre>"+
              "<gonderen>GönderenAdınız</gonderen>"+
              "<telmesajlar>"+
              "<telmesaj><tel>5554443322</tel><mesaj>ilk kisiye giden mesaj</mesaj></telmesaj>"+
              "<telmesaj><tel>5553334422</tel><mesaj>ikinci kisiye giden mesaj</mesaj></telmesaj>"+
              "</telmesajlar>"+
              "<tur>Normal</tur>"+ // Normal yada Turkce olabilir
              "</sms>");
               //Xml'in içinde aşağıdaki alanları ekleyebilirsiniz.
               // '<zaman>2013-11-05 15:00:00</zaman>'+ İleri tarihli mesaj için kullanabilirsiniz.
              wout.flush();
              out.close();
              InputStream in = connection.getInputStream();
              int c;
              while ((c = in.read()) != -1) System.out.write(c);
              System.out.println();
              in.close();
              out.close();
              connection.disconnect();
          }
          catch (IOException e)
          {
           System.err.println(e);
          }
    }
  
  }
  
 3. JAVA - XML POST - RAPORLAMA
  /*
   * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
   * To change this template file, choose Tools | Templates
   * and open the template in the editor.
   */
  
  package apirapor;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.OutputStream;
  import java.io.OutputStreamWriter;
  import java.net.HttpURLConnection;
  import java.net.URL;
  import java.net.URLConnection;
  /**
   *
   * @author user
   */
  public class ApiRapor {
  
    /**
     * @param args the command line arguments
     */
    public static void main(String[] args) {
      try
          {
              URL u = new URL("http://panel.vatansms.com/panel/smstakippost.php");
              URLConnection uc = u.openConnection();
              HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) uc;
              connection.setDoOutput(true);
              connection.setDoInput(true);
              connection.setRequestMethod("POST");
              OutputStream out = connection.getOutputStream();
              OutputStreamWriter wout = new OutputStreamWriter(out, "UTF-8");
              wout.write("data=<smsrapor>"+
              "<kulad>KullanıcıAdınız</kulad>"+
              "<sifre>Şifreniz</sifre>"+
              "<ozelkod>ÖzelKOD</ozelkod>"+
              "</smsrapor>");
              wout.flush();
              out.close();
              InputStream in = connection.getInputStream();
              int c;
              while ((c = in.read()) != -1) System.out.write(c);
              System.out.println();
              in.close();
              out.close();
              connection.disconnect();
          }
          catch (IOException e)
          {
          System.err.println(e);
          }
    }
  
  }
  


 4. JAVA - WEBSERVIS - BİR MESAJI ÇOK NUMARAYA GÖNDERME
  package wsapi1n;
  
  import java.io.IOException;
  
  import org.apache.http.HttpEntity;
  import org.apache.http.HttpResponse;
  import org.apache.http.client.HttpClient;
  import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
  import org.apache.http.entity.StringEntity;
  import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
  import org.apache.http.util.EntityUtils;
  
  /**
   *
   * @author user
   */
  public class WSApi1N {
  
    /**
     * @param args the command line arguments
     * @throws java.lang.Exception
     */
    public static void main(String[] args) throws Exception {
      String KULNO="";
          String KULAD="";
          String KULSIFRE="";
          String ORJINATOR="";
          String ZAMAN="";          //İleri tarih için kullanabilirsiniz. 2014-04-21 10:00:00
          String ZAMANASIMI="";    //Sms ömrünü belirtir. 2014-04-21 15:00:00
          String TIP="Normal";     //Normal yada Turkce
  
          String Numaralar="5554443322,5553332211";
          String Mesaj="Deneme|61|mesajidir";
  
          String Adres= "http://panel.vatansms.com/webservis/service.php";
  
      String TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder="<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
                      "<soap:Envelope xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>"+
                      "<soap:Body>"+
                      "<TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder xmlns='"+Adres+"'>"+
                      "<kullanicino>"+KULNO+"</kullanicino>"+
                      "<kullaniciadi>"+KULAD+"</kullaniciadi>"+
                      "<sifre>"+KULSIFRE+"</sifre>"+
                      "<orjinator>"+ORJINATOR+"</orjinator>"+
                      "<numaralar>"+Numaralar+"</numaralar>"+
                      "<mesaj>"+Mesaj+"</mesaj>"+
                      "<zaman>"+ZAMAN+"</zaman>"+
                      "<zamanasimi>"+ZAMANASIMI+"</zamanasimi>"+
                      "<tip>"+TIP+"</tip>"+
                      "</TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder>"+
                      "</soap:Body>"+
                      "</soap:Envelope>";
      System.out.println(WSApi1N.POST(Adres, TekSmsiBirdenCokNumarayaGonder));
    }
     public static String POST( String _Adres, String _Xml) throws Exception
       {
           HttpClient client = new DefaultHttpClient();
           try
           {
               HttpPost post = new HttpPost(_Adres);
               post.setHeader( "Content-type", "text/xml; charset=utf-8" );
               post.setEntity( new StringEntity(_Xml));
               HttpResponse response = client.execute( post );
               HttpEntity entity = response.getEntity();
               if ( entity != null ) {
                  String cevap= EntityUtils.toString( entity );
                    cevap= cevap.split("<return xsi:type=\"xsd:string\">")[1];
                    return cevap.split("</return>")[0];
               }
               return null;
           }
           catch ( IOException ex )
           {
               System.out.println(ex);
               throw new RuntimeException( ex );
           }
           finally
           {
               client.getConnectionManager().shutdown();
           }
      }
  }
  
 5. JAVA - WEBSERVIS - N MESAJI N KİŞİYE GÖNDERME
  package wsapinn;
  import java.io.IOException;
  
  import org.apache.http.HttpEntity;
  import org.apache.http.HttpResponse;
  import org.apache.http.client.HttpClient;
  import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
  import org.apache.http.entity.StringEntity;
  import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
  import org.apache.http.util.EntityUtils;
  /**
   *
   * @author user
   */
  public class WSApiNN {
  
    /**
     * @param args the command line arguments
     * @throws java.lang.Exception
     */
    public static void main(String[] args) throws Exception {
     String KULNO="";
          String KULAD="";
          String KULSIFRE="";
          String ORJINATOR="";
          String ZAMAN="";          //İleri tarih için kullanabilirsiniz. 2014-04-21 10:00:00
          String ZAMANASIMI="";    //Sms ömrünü belirtir. 2014-04-21 15:00:00
          String TIP="Normal";     //Normal yada Turkce
          String NumaraMesaj="{[][Deneme|61|mesajidir1]}"; //{[numara][mesaj]} Mesajlarınızı PDF'deki gibi kodlu göndermenizi öneririz.
  
          String Adres= "http://panel.vatansms.com/webservis/service.php";
  
      String HerBirNumarayaFarkliSmsGonder="<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
                      "<soap:Envelope xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>"+
                      "<soap:Body>"+
                      "<HerBirNumarayaFarkliSmsGonder xmlns='"+Adres+"'>"+
                      "<kullanicino>"+KULNO+"</kullanicino>"+
                      "<kullaniciadi>"+KULAD+"</kullaniciadi>"+
                      "<sifre>"+KULSIFRE+"</sifre>"+
                      "<orjinator>"+ORJINATOR+"</orjinator>"+
                      "<numaramesaj>"+NumaraMesaj+"</numaramesaj>"+
                      "<zaman>"+ZAMAN+"</zaman>"+
                      "<zamanasimi>"+ZAMANASIMI+"</zamanasimi>"+
                      "<tip>"+TIP+"</tip>"+
                      "</HerBirNumarayaFarkliSmsGonder>"+
                      "</soap:Body>"+
                      "</soap:Envelope>";
      System.out.println(WSApiNN.POST(Adres, HerBirNumarayaFarkliSmsGonder));
    }
     public static String POST( String _Adres, String _Xml) throws Exception
       {
           HttpClient client = new DefaultHttpClient();
           try
           {
               HttpPost post = new HttpPost(_Adres);
               post.setHeader( "Content-type", "text/xml; charset=utf-8" );
               post.setEntity( new StringEntity(_Xml));
               HttpResponse response = client.execute( post );
               HttpEntity entity = response.getEntity();
               if ( entity != null ) {
                   String cevap= EntityUtils.toString( entity );
                    cevap= cevap.split("<return xsi:type=\"xsd:string\">")[1];
                    return cevap.split("</return>")[0];
               }
               return null;
           }
           catch ( IOException ex )
           {
               System.out.println(ex);
               throw new RuntimeException( ex );
           }
           finally
           {
               client.getConnectionManager().shutdown();
           }
      }
  }
  
 6. JAVA - WEBSERVIS - ÜYE BİLGİ VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ
  package wsapiraporvedigerıslemler;
  import java.io.IOException;
  
  import org.apache.http.HttpEntity;
  import org.apache.http.HttpResponse;
  import org.apache.http.client.HttpClient;
  import org.apache.http.client.methods.HttpPost;
  import org.apache.http.entity.StringEntity;
  import org.apache.http.impl.client.DefaultHttpClient;
  import org.apache.http.util.EntityUtils;
  /**
   *
   * @author user
   */
  public class WSApiRaporveDigerIslemler {
  
    /**
     * @param args the command line arguments
     * @throws java.lang.Exception
     */
    public static void main(String[] args) throws Exception {
          String KULNO="";
          String KULAD="";
          String KULSIFRE="";
  
          String Adres= "http://panel.vatansms.com/webservis/service.php";
  
          System.out.println("SMS ID'ye GORE RAPOR ALMA:");
          String ozelkod="",numararapor=""; // numara boş bırakılırsa özelkod'a ait tüm raporlar çekilir
      String RaporSorgula="<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
                      "<soap:Envelope xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>"+
                      "<soap:Body>"+
                      "<RaporSorgula xmlns='"+Adres+"'>"+
                      "<kullanicino>"+KULNO+"</kullanicino>"+
                      "<kullaniciadi>"+KULAD+"</kullaniciadi>"+
                      "<sifre>"+KULSIFRE+"</sifre>"+
                      "<ozelid>"+ozelkod+"</ozelid>"+
                      "<numara>"+numararapor+"</numara>"+
                      "</RaporSorgula>"+
                      "</soap:Body>"+
                      "</soap:Envelope>";
      System.out.println(WSApiRaporveDigerIslemler.POST(Adres, RaporSorgula));
  
            System.out.println("TARIHE GORE RAPOR ALMA:");
            String tarih="2014-04-22";
            String GunlukRaporSorgula="<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
                  "<soap:Envelope xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>"+
                  "<soap:Body>"+
                  "<GunlukRaporSorgula xmlns='"+Adres+"'>"+
                  "<kullanicino>"+KULNO+"</kullanicino>"+
                  "<kullaniciadi>"+KULAD+"</kullaniciadi>"+
                  "<sifre>"+KULSIFRE+"</sifre>"+
                  "<tarih>"+tarih+"</tarih>"+
                  "</GunlukRaporSorgula>"+
                  "</soap:Body>"+
                  "</soap:Envelope>";
            System.out.println(WSApiRaporveDigerIslemler.POST(Adres, GunlukRaporSorgula));
  
            System.out.println("ÜYE ve BAKİYE SORGULAMA:");
            String UyeBilgisiSorgula="<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
                  "<soap:Envelope xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>"+
                  "<soap:Body>"+
                  "<UyeBilgisiSorgula xmlns='"+Adres+"'>"+
                  "<kullanicino>"+KULNO+"</kullanicino>"+
                  "<kullaniciadi>"+KULAD+"</kullaniciadi>"+
                  "<sifre>"+KULSIFRE+"</sifre>"+
                  "</UyeBilgisiSorgula>"+
                  "</soap:Body>"+
                  "</soap:Envelope>";
            System.out.println(WSApiRaporveDigerIslemler.POST(Adres, UyeBilgisiSorgula));
  
            System.out.println("ORJINATOR OLUSTURMA:");
            String Orji="",Aciklama="";
            String OrjinatorGonder="<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
                  "<soap:Envelope xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>"+
                  "<soap:Body>"+
                  "<OrjinatorGonder xmlns='"+Adres+"'>"+
                  "<kullanicino>"+KULNO+"</kullanicino>"+
                  "<kullaniciadi>"+KULAD+"</kullaniciadi>"+
                  "<sifre>"+KULSIFRE+"</sifre>"+
                  "<orjinator>"+Orji+"</orjinator>"+
                  "<aciklama>"+Aciklama+"</aciklama>"+
                  "</OrjinatorGonder>"+
                  "</soap:Body>"+
                  "</soap:Envelope>";
            System.out.println(WSApiRaporveDigerIslemler.POST(Adres, OrjinatorGonder));
  
            System.out.println("ORJINATORlERI CEKME ve SORGULAMA:");
            String Orji1=""; //Boş bırakırsanız orjinatörlerin tümünü çeker
            String OrjinatorSorgula="<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
                  "<soap:Envelope xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'>"+
                  "<soap:Body>"+
                  "<OrjinatorSorgula xmlns='"+Adres+"'>"+
                  "<kullanicino>"+KULNO+"</kullanicino>"+
                  "<kullaniciadi>"+KULAD+"</kullaniciadi>"+
                  "<sifre>"+KULSIFRE+"</sifre>"+
                  "<orjinator>"+Orji1+"</orjinator>"+
                  "</OrjinatorSorgula>"+
                  "</soap:Body>"+
                  "</soap:Envelope>";
            System.out.println(WSApiRaporveDigerIslemler.POST(Adres, OrjinatorSorgula));
    }
    public static String POST( String _Adres, String _Xml) throws Exception
       {
           HttpClient client = new DefaultHttpClient();
           try
           {
               HttpPost post = new HttpPost(_Adres);
               post.setHeader( "Content-type", "text/xml; charset=utf-8" );
               post.setEntity( new StringEntity(_Xml));
               HttpResponse response = client.execute( post );
               HttpEntity entity = response.getEntity();
               if ( entity != null ) {
                   String cevap= EntityUtils.toString( entity );
                    cevap= cevap.split("<return xsi:type=\"xsd:string\">")[1];
                    return cevap.split("</return>")[0];
               }
               return null;
           }
           catch ( IOException ex )
           {
               System.out.println(ex);
               throw new RuntimeException( ex );
           }
           finally
           {
               client.getConnectionManager().shutdown();
           }
      }
  }
  


 7. DELPHI - XML POST - BİR MESAJI ÇOK KİŞİYE GÖNDERME
  unit Unit1;
  
  interface
  
  uses
   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
   Dialogs, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient, IdHTTP,
   Menus, StdCtrls;
  
  type
   TForm1 = class(TForm)
    TIdHTTP: TIdHTTP;
    kad: TEdit;
    sifre: TEdit;
    kno: TEdit;
    orji: TEdit;
    nu1: TEdit;
    mesaj: TMemo;
    Button1: TButton;
    durum: TMemo;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    nu2: TEdit;
    Label8: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
   private
    { Private declarations }
   public
    { Public declarations }
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  {$R *.dfm}
  function POST (url,xmlstring:WideString):string;
  var
  datalistesi: TStringList;
  HTTP: TIdHTTP;
  cevap: string;
  utff: string;
  begin
  HTTP := TIdHTTP.Create(nil);
  HTTP.Request.Accept:='*/*';
  HTTP.Request.ContentType:='application/x-www-form-urlencoded';
  datalistesi := TStringList.Create;
  utff:=UTF8Encode(xmlstring);
  datalistesi.Add(utff);
  cevap := HTTP.Post(url,datalistesi);
  datalistesi.Free;
  HTTP.Free;
  Result:=cevap;
  end;
  
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  xml,url:string;
  begin
  url:='http://panel.vatansms.com/panel/smsgonder1Npost.php';
  xml:= 'data=<sms><kno>'+kno.Text+'</kno>'+
   '<kulad>'+kad.Text+'</kulad>' +
   '<sifre>'+sifre.Text+'</sifre>' +
   '<gonderen>'+orji.Text+'</gonderen>' +
   '<mesaj>'+mesaj.Text+'</mesaj>' +
   '<numaralar>'+nu1.Text+','+nu2.Text+'</numaralar>'+
   '<tur>Normal</tur>' + //Normal yada Turkce olabilir
   '</sms>';
   //Xml'in içinde aşağıdaki alanları ekleyebilirsiniz.
   // '<zaman>2013-11-05 15:00:00</zaman>'+ İleri tarihli mesaj için kullanabilirsiniz.
  Form1.durum.Lines.Add(POST(url,xml));
  end;
  end.
  
 8. DELPHI - XML POST - N MESAJI N KİŞİYE GÖNDERME
  unit Unit1;
  
  interface
  
  uses
   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
   Dialogs, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient, IdHTTP,
   Menus, StdCtrls, Grids, DBGrids;
  
  type
   TForm1 = class(TForm)
    TIdHTTP: TIdHTTP;
    kad: TEdit;
    sifre: TEdit;
    kno: TEdit;
    orji: TEdit;
    nu1: TEdit;
    mesaj1: TMemo;
    Button1: TButton;
    durum: TMemo;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    nu2: TEdit;
    Label8: TLabel;
    mesaj2: TMemo;
    Label9: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
   private
    { Private declarations }
   public
    { Public declarations }
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  {$R *.dfm}
  function POST (url,xmlstring:WideString):string;
  var
  datalistesi: TStringList;
  HTTP: TIdHTTP;
  cevap: string;
  utff: string;
  begin
  HTTP := TIdHTTP.Create(nil);
  HTTP.Request.Accept:='*/*';
  HTTP.Request.ContentType:='application/x-www-form-urlencoded';
  datalistesi := TStringList.Create;
  utff:=UTF8Encode(xmlstring);
  datalistesi.Add(utff);
  cevap := HTTP.Post(url,datalistesi);
  datalistesi.Free;
  HTTP.Free;
  Result:=cevap;
  end;
  
  
  
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  xml,url:string;
  begin
  url:='http://panel.vatansms.com/panel/smsgonderNNpost.php';
  xml:= 'data=<sms><kno>'+kno.Text+'</kno>'+
   '<kulad>'+kad.Text+'</kulad>' +
   '<sifre>'+sifre.Text+'</sifre>' +
   '<gonderen>'+orji.Text+'</gonderen>' +
   '<telmesajlar>'+
   '<telmesaj><tel>'+nu1.Text+'</tel><mesaj>'+mesaj1.Text+'</mesaj></telmesaj>' +
   '<telmesaj><tel>'+nu2.Text+'</tel><mesaj>'+mesaj2.Text+'</mesaj></telmesaj>' +
   '</telmesajlar>'+
   '<tur>Normal</tur>' + //Normal yada Turkce olabilir
   '</sms>';
  
   //Xml'in içinde aşağıdaki alanları ekleyebilirsiniz.
   // '<zaman>2013-11-05 15:00:00</zaman>'+ İleri tarihli mesaj için kullanabilirsiniz.
  
  Form1.durum.Lines.Add(POST(url,xml));
  end;
  end.
  
 9. DELPHI - XML POST - RAPORLAMA
  unit Unit1;
  
  interface
  
  uses
   Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
   Dialogs, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection, IdTCPClient, IdHTTP,
   Menus, StdCtrls, Grids, DBGrids;
  
  type
   TForm1 = class(TForm)
    TIdHTTP: TIdHTTP;
    kad: TEdit;
    sifre: TEdit;
    Button1: TButton;
    sonuc: TMemo;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label7: TLabel;
    ozelkod: TEdit;
    Label3: TLabel;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
   private
    { Private declarations }
   public
    { Public declarations }
   end;
  
  var
   Form1: TForm1;
  
  implementation
  {$R *.dfm}
  function POST (url,xmlstring:WideString):string;
  var
  datalistesi: TStringList;
  HTTP: TIdHTTP;
  cevap: string;
  utff: string;
  begin
  HTTP := TIdHTTP.Create(nil);
  HTTP.Request.Accept:='*/*';
  HTTP.Request.ContentType:='application/x-www-form-urlencoded';
  datalistesi := TStringList.Create;
  utff:=UTF8Encode(xmlstring);
  datalistesi.Add(utff);
  cevap := HTTP.Post(url,datalistesi);
  datalistesi.Free;
  HTTP.Free;
  Result:=cevap;
  end;
  
  
  
  procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
  var
  xml,url:string;
  begin
  url:='http://panel.vatansms.com/panel/smstakippost.php';
  xml:= 'data=<smsrapor>'+
   '<kulad>'+kad.Text+'</kulad>' +
   '<sifre>'+sifre.Text+'</sifre>' +
   '<ozelkod>'+ozelkod.Text+'</ozelkod>' +
   '</smsrapor>';
  Form1.sonuc.Lines.Add(POST(url,xml));
  end;
  end.
  


 10. DELPHI - WEBSERVIS - ENTEGRASYON
  
  ************************************************************************
  The types declared in this file were generated from data read from the
  WSDL File described below:
  WSDL   : http://panel.vatansms.com/webservis/service.php?wsdl
  Encoding : ISO-8859-1
  Codegen : [wfDebug,wfUseSerializerClassForAttrs]
  Version : 1.0
  ************************************************************************